CM Engineering
CM Engineering CM Engineering

CBT - počítačem řízená výuka

Interaktivní výukový program CBT - Computer Based Training - znamená v překladu „Počítačem podporovaná výuka“. K výuce je využita výhoda multimediálního produktu, který v sobě propojuje text, grafiku, animace (2D, 3D), zvukovou složku (mluvené slovo, zvuky, hudba) a video.

 • Tato počítačem řízená výuka vychází především ze základních principů výuky, tedy základních, teoretických a praktických zkušeností spojených s didaktickým zaměřením na daný problém. Jde o součást pedagogiky, která se zabývá formami, postupy i cíli samotného vyučování, směřujícího k nabytí potřebných vědomostí pro konkrétní oblast problematiky s využitím počítače.
 •  
 • CBT je koncipováno tak, aby byla plně zachována kontinuita mezi jednotlivými učebními fázemi, a to výukou zaměřenou na předání teoretických znalostí, tréninkem na trenažérech pro simulaci činností a stavů, ale i samotnou praktickou činností.
Program CBT se dělí na:
 1. Výuka - student se seznamuje s popisem, základními technickými daty
 2. Procvičování - student odpovídá v průběhu lekce na otázky
 3. Prověřování - studentům je dán test, jehož výsledek se vyhodnotí

 
Výhody produktu:
 1. Moderní efektivní didaktický prostředek
 2. Možnost výuky, procvičování a prověřování
 3. Modularita výukového programu

 
Způsoby práce CBT: CBT lze provozovat v síťové verzi (učebna) a v lokální verzi (Samostatné PC) Podrobnější informace ke stažení: ZDE
 
    Zpět

ETB - Elektronické výukové podklady

Systém ETB (Electronic Teaching Bases) - v překladu „Elektronické výukové podklady" - jako celek ve své podstatě byl vytvořen pro účely podpory školení. Svou jednoduchostí umožňuje školiteli efektivnější využití času nejen při přípravě, ale především při samotném školení.
Mezi hlavní atributy, které charakterizují systém ETB patří:
 • Přehlednost
 • Propojení
 • Změnování
 • Zabezpečení
 • Aktualizace
 • Doplňování
 • Publikování výukových materiálů
Řídící program systému ETB umožňuje organizovat a využívat výukový materiál zpracovaný v různých druzích počítačových médií (obrázky, animace, videa, text, atd.) v jednotném, tzv. integrovaném prostředí. Jednotlivé výukové materiály jsou pak rozdělené dle požadavků školitele do adresářové a podadresářové struktury.
Řídící program systému ETB obsahuje nástroj EditorTXTFL, který umožňuje snadno měnit obsah výukového materiálu (texty ve flash animacích), které by jinak bylo možné změnovat pouze technickým řešitelem za použití dalšího specializovaného software.
Řídící program systému ETB umožňuje zabezpečit výukový materiál zařazený do systému tak, aby nedošlo k jeho neoprávněnému provozování mimo systém ETB. Systém jako celek je chráněn proti neoprávněnému užívání HW klíčem. Jednotlivé objekty jsou tak při individuálním spuštění chráněny buď pomocí hesel nebo jsou částečně znehodnoceny.
Podrobnější informace ke stažení: ZDE
 
 
Zpět
CM Engineering
MOTTO: Jednu informaci vícekrát použij