CM Engineering
CM Engineering CM Engineering

Edukační SW – e-learning

  • forma vzdělávání využívající multimediální prvky - prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci se školitelem i školenými, testy, elektronické modely procesů, atd. v systému pro řízení školení
  • používaná technika – PC, tablet, mobil. telefon

CBT

Interaktivní výukový program CBT - Computer Based Training. K výuce je využita výhoda multimediálního produktu, který v sobě propojuje text, grafiku, animace (2D, 3D), zvukovou složku (mluvené slovo, zvuky, hudba) a video.

Program CBT se dělí na:
  1. Výuka - student se seznamuje s popisem, základními technickými daty
  2. Procvičování - student odpovídá v průběhu lekce na otázky
  3. Prověřování - studentům je zadán test, jehož výsledek se vyhodnotí

 
Výhody produktu:
  1. Moderní efektivní didaktický prostředek
  2. Možnost výuky, procvičování a prověřování
  3. Modularita výukového programu

 
CBT lze provozovat v síťové verzi (učebna) a v lokální verzi (Samostatné PC)
 
   

ETB

Systém ETB (Electronic Teaching Bases) - jako celek ve své podstatě byl vytvořen pro účely podpory školení. Svou jednoduchostí umožňuje školiteli efektivnější využití času nejen při přípravě, ale především při samotném školení.
Řídící program systému ETB umožňuje organizovat a využívat výukový materiál zpracovaný v různých druzích počítačových médií (obrázky, animace, videa, text, atd.) v jednotném, tzv. integrovaném prostředí.
Řídící program systému ETB obsahuje nástroj EditorTXTFL, který umožňuje snadno měnit obsah výukového materiálu (texty ve flash animacích). Také umožňuje zabezpečit výukový materiál zařazený do systému tak, aby nedošlo k jeho neoprávněnému provozování mimo systém ETB. Systém jako celek je chráněn proti neoprávněnému užívání HW klíčem.
Řídící program systému ETB umožňuje zabezpečit výukový materiál zařazený do systému tak, aby nedošlo k jeho neoprávněnému provozování mimo systém ETB. Systém jako celek je chráněn proti neoprávněnému užívání HW klíčem. Jednotlivé objekty jsou tak při individuálním spuštění chráněny buď pomocí hesel nebo jsou částečně znehodnoceny.
 
CM Engineering
MOTTO: Jednu informaci vícekrát použij